Teknik Değerler

Sönmemiş Öğütülmüş KireçSönmemiş Parça KireçSönmüş Sanayi KireciSönmüş Yapı Kireci

SÖNMEMİŞ ÖĞÜTÜLMÜŞ KİREÇ (CL-80-Q-RSV-PSV) (TS EN 459-1:2010)
Kimyasal Analiz Değerleri
%
Aktif CaO min 80
MgO max 2
SiO 2 max 2
Çözünmeyen Madde max 2
Kızdırma Kaybı max 7
SO3 max 2
R2O3(Al2O3+Fe2O3) max 1
Fiziksel Analiz Değerleri
%
200 μ  (Elek Üstü) max 2
90 μ  (Elek Üstü) max 7
SÖNMEMİŞ PARÇA KİREÇ (CL-80-Q-RSV-PSV) (TS EN 459-1:2010)
Tane Boyutu 70-150 mm., 70-110 mm., 20-80 mm., 10-80 mm.
Kimyasal Analiz Değerleri
%
Aktif CaO min 80
MgO max 2
SiO 2 max 2
Çözünmeyen Madde max 2
Kızdırma Kaybı max 7
SO3 max 2
R2O3(Al2O3+Fe2O3) max 1
SÖNMÜŞ SANAYİ KİRECİ (CL-80-S) (TS EN 459-1:2010)
Kimyasal Analiz Değerleri
%
Ca(OH)2 min 85
MgO max 2
SiO 2 max 2
Çözünmeyen Madde max 2
Kızdırma Kaybı max 7
SO3 max 2
R2O3(Al2O3+Fe2O3) max 1
H2O (Nem) max 2
Fiziksel Analiz Değerleri
%
200 μ  (Elek Üstü) max 0,5
90 μ  (Elek Üstü) max 4
Birim Hacim Kütlesi (kg/dm3) max 0,55
SÖNMÜŞ SANAYİ KİRECİ (CL-80-S) (TS EN 459-1:2010)
Kimyasal Analiz Değerleri
%
Ca(OH)2 min 80
MgO max 2
SiO 2 max 2
Çözünmeyen Madde max 2
Kızdırma Kaybı max 7
SO3 max 2
R2O3(Al2O3+Fe2O3) max 1
H2O (Nem) max 2
Fiziksel Analiz Değerleri
%
200 μ  (Elek Üstü) max 2
90 μ  (Elek Üstü) max 7
Birim Hacim Kütlesi (kg/dm3) max 0,6